آلبوم من ◂ همایش ملی الگوی اسلامی-ایرانی مشاوره
حمید رفیعی هنر-مشهد مقدس-1392